Att det snart är val har basunerats ut i de flesta tänkbara medier, såsom TV, radio, reklamskyltar och valkampanjer. Dock tror jag ändå att det finns en stor grupp personer som antingen inte vet riktigt vad valet handlar om, eller inte bryr sig tillräckligt. Detta inlägg blir mitt bidrag till kampen att få upp valdeltagandet!


Valet till europaparlamentet handlar i korthet om hur vi vill samarbeta med andra länder i EU. Vill vi stärka samarbetet och hjälpas åt inom fler områden än vi gör idag, eller vill vi minska EUs centrala makt och låta alla länder bestämma så mycket de vill själva? Vill öppna gränserna och underlätta både resor och handel över gränserna, eller vill vi öka kontrollen av vad som förs mellan länderna för att försäkra oss om god kvalitet? Det är några av de stora frågorna som valet handlar om.

Gå gärna in på europaparlamentets hemsida och läs mer om europaparlamentsvalet!

Kom ihåg: Rösta senast 7 juni!