Om denna artikel har ett uns av sanning i sig borde LO skämmas. Återigen skapar de ett starkt skäl till att stå utanför facket för att stödja den svagare parten.

Min andra tanke går till om detta verkligen kan vara helt lagligt. Har ett företag i monopolställning rätt att hota en mindre aktör till vad som helst?