Kan inte annat än Jubla att inte allt går fackets väg och att samhället sätter vad som är riktigt i första rummet!
Facken tvingas betala skadestånd